Vũ Động Càn Khôn Phần 3

Vũ Động Càn Khôn

Vì để mạnh lên và đánh bại Lâm Lang Thiên ở giải đấu trong tộc sắp tới, Lâm Động Tiểu Đao và Tiểu Kháng cùng nhau bước vào con đường tu hành, dọc đường liên tiếp mạo hiểm.

Dưới cùng của Tiểu Đao Thiên, Lâm Động cuối cùng là Đại Hoàng Cổ Bi, thành công tìm được manh mối của Thôn Phệ Tổ Phù, đồng thời dưới tranh đấu của Lâm Lang Thiên cùng đông đảo cường giả, thành công lấy được tạo ra Hóa võ học, Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ!

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.