Xem phim Bí Ẩn La Bố Bạc

Lop Nor Mysterious Event (2022)

Xem phim Bí Ẩn La Bố Bạc – Lop Nor Mysterious Event (2022) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Bí Ẩn La Bố Bạc kể về trong khu vực Lop Nur bí ẩn thường xuyên xảy ra hàng loạt sự cố kỳ quái. Tổ chức điều tra sự cố bí ẩn địa phương “Hội Thất Tử” đã mở một cuộc điều tra về những sự kiện bí ẩn này. Chủ tịch hội – Thạch Sơ Thất dẫn dắt thành viên của các đội nhóm điều tra tìm ra bí ẩn và cuối cùng thì sự thật cũng được làm sáng tỏ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.