Xem phim Chư Thiên Kỷ

Return Of Gods (2022)

Xem phim Chư Thiên Kỷ – Return Of Gods (2022) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Chư Thiên Kỷ :Giữa chư thiên vạn giới, có một nơi được đặt tên là La Phù thế giới, mười vạn năm sinh, mười vạn năm diệt, thế gian vạn vật, hàng triệu sinh linh trầm luân sinh và diệt trong hai mươi vạn năm này, lặp đi lặp lại tuần hoàn không thôi, cho đến năm nay, một thiếu niên đã chết vào hàng vạn năm trước tỉnh lại trong Tàng Kiếm Các.

Leave A Reply

Your email address will not be published.