Xem phim Đạo Sĩ Núi Lao

Lao Mountain Taoist (2021)

Xem phim Đạo Sĩ Núi Lao  – Lao Mountain Taoist (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Đạo Sĩ Núi Lao kể về Vương Sinh là một người thiếu niên lông bông mà chỉ muốn tu luyện Đạo pháp Núi Lao. Dù bị người ta chất vấn, nhưng chàng cũng khăng khăng lên đường Cầu Đạo. Qua bao khó khăn, cuối cùng chàng được cao nhân chỉ bảo và được đồng môn ủng hộ. Sau khi tìm ra thân thế thật sự và kiên định chủ tâm của mình, Vương Sinh ngộ Đạo và quyết tâm dùng cách mình để chống lại Huyền Chân Yêu Đạo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.