Xem phim Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm

Fights Break Sphere Ova 3 (2021)

Xem phim Đấu Phá Thương Khung OVA – Ước Hẹn 3 Năm – Fights Break Sphere Ova 3 (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Đấu Phá Thương Khung  Ba năm trước, Thiếu tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên tự ý hủy hôn. Tiêu Viêm – người chịu sự sỉ nhục đó đã lập Ước Hẹn Ba Năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Vì ước hẹn này, Tiêu Viêm tu luyện không ngừng nghỉ. Rèn luyện từ sơn mạch Ma Thú đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, từ luyện đan đến chịu sự đau đớn khi nuốt dị hỏa, đều là vì để chứng minh câu nói đó: Ba Mươi Năm Hà Đông, Ba Mươi Năm Hà Tây, Mạc Khi Thiếu Niên Cùng ( Sông có khúc, người có lúc; Đừng khinh thiếu niên quá đáng) Giờ đây, đàn ông Tiêu gia lấy khó khăn để vươn lên, mãi không lùi bước. Sự trưởng thành của Tiêu Viêm vẫn đang tiếp tục….

Leave A Reply

Your email address will not be published.