Xem phim Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ 

Beauty of Tang Men (2021)

Xem phim Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ – Beauty of Tang Men (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ tương truyền Đường Môn có báu vật thần bí là “Động Thiên Nghi”. Đó có thể báo trước danh sách kẻ ác và chém họ trước khi họ làm ác. Tuy nhiên, bất ngờ tên họ của trưởng môn mới Đường Môn Đương Vô Yên cũng xuất hiện trên Động Thiên Nghi. Trong quá trình chạy trốn, Đường Vô Diên gặp gỡ tên tặc lương thiện Sở Thần. Được chàng đi cùng, Đường Vô Yên quyết tâm trở lại Đường Môn, phá hoại Động Thiên Nghi và lấy lại vận mệnh của mình.

Leave A Reply

Your email address will not be published.