Xem phim Hùng Sư Thiếu Niên

I Am What I Am (2021)

Xem phim Hùng Sư Thiếu Niên – I Am What I Am (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Hùng Sư Thiếu Niên kể về câu chuyện của cậu thiếu niên bị bỏ rơi A Quyên cùng những người bạn A Miêu A Cẩu tham gia cuộc thi múa lân dưới sự huấn luyện của Sư vương đã nghỉ hưu Hàm Ngư Cường. Sau khi rèn luyện, họ trưởng thành từ một mèo bệnh thành hùng sư.

Leave A Reply

Your email address will not be published.