Xem phim Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm

The Unbeatable (2021)

Xem phim Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm – The Unbeatable (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm kể về Lý Cẩn Dung vì báo thù mà đến Kim Lăng, bắt tay cùng Cam Đường tiên sinh Chu Dĩ Đường, trảm Bắc Đẩu diệt gian tướng bảo vệ thái bình cho Nam Bắc Triều.

Leave A Reply

Your email address will not be published.