Xem phim Kinh Kịch Quảng Đông: Bạch Xà Truyện

White Snake (2021)

Xem phim Kinh Kịch Quảng Đông: Bạch Xà Truyện – White Snake (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Kinh Kịch Quảng Đông: Bạch Xà Truyện là câu chuyện bắt đầu khi nàng Bạch xà tu luyện ngàn năm cùng Thanh xà xuống phàm trần, tìm và gặp lại ân nhân có tình duyên ngàn năm cùng nàng, cả hai mến mộ nhau kết thành phu thê, tưởng chừng như cuộc hôn nhân sẽ vuông tròn mỹ mãn nào ngờ đâu bị Pháp hải biết được, lần này lần nọ chia rẽ tình duyên, khiến nàng vào tử ra sinh cứu chàng nhưng vẫn không thành phải bị giam nơi Lôi Phong Tháp.

Leave A Reply

Your email address will not be published.