Xem phim Na Tra Hàng Yêu Ký

Legend of Nezha (2020)

Xem phim Na Tra Hàng Yêu Ký – Legend of Nezha (2020) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Na Tra Hàng Yêu Ký mở đầu với sự việc ải Trần Đường hạn hán, Na Tra – con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đại náo long cung. Giết chết Tam Thái Tử Ngao Bính, sau đó bị Đông Hải Long Vương hỏi tội. Phật Tổ thương tình cho Na Tra trở thành đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân. Sau này Na Tra xuống trần, cùng làm bạn với Tiểu Long Nữ hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Leave A Reply

Your email address will not be published.