Xem phim Phàm Nhân Tu Tiên (Phần 2)

A Record of a Mortal's Journey to Immortality (2021)

Xem phim Phàm Nhân Tu Tiên (Phần 2)  – A Record of a Mortal’s Journey to Immortality (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Phàm Nhân Tu Tiên (Phần 2) kể về khi phàm nhân xuất thế, giông tố lại cuồn cuộn, ai sẽ cùng chiến đấu. Ma đạo xâm lược, trong cõi đất trời. Chúng ta hãy cùng xem họ làm thế nào để đảo ngược tình thế, đọ sức thắng thua!”Có triều đại lại tương phùng, tu luyện trong thế gian. Ma đạo tranh đấu, ai làm chủ thăng trầm?Không phụ lòng mong chờ của các đạo hữu, com đường tu hành dài đằng đẵng, lập tức khởi hành!”

Leave A Reply

Your email address will not be published.