Xem phim Tạ Lĩnh Bí Lục

The Kiddie Tomb (2021)

Xem phim Tạ Lĩnh Bí Lục – The Kiddie Tomb (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Tạ Lĩnh Bí Lục là câu chuyện về cuộc chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than trong thời kỳ quân phiệt. Bởi vậy, phái Tạ Lĩnh đã cải tà quy chính lại không thể không xuống mộ lấy tiền để mua lương thực cứu các bà con. Truyền nhân Giang Vũ đi theo chú hai – trộm Tạ Lĩnh Giang Hoài Thụy, dẫn các thành viên Tạ Lĩnh xuống vào mộ. Ở trong mộ nguy cơ dồn dập bốn bề, còn có một bí ẩn đã ngủ ngàn năm…

Leave A Reply

Your email address will not be published.