Xem phim Tây Hành Kỷ: Tạm Biệt Ngộ Không

Xi Xing Ji: Zaijian Wukong (2020)

Xem phim Tây Hành Kỷ: Tạm Biệt Ngộ Không -Xi Xing Ji: Zaijian Wukong (2020)  HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Tây Hành Kỷ: Tạm Biệt Ngộ Không kể về trận chiến giữa Ngộ Không và Tam Nhãn Thần Tướng sẽ diễn ra như thế nào? Đại thánh cũng không phải mới sinh ra đã Tề Thiên (sánh ngang với trời). Chính nghĩa trong tim, mệnh ta ngang trời! Lần này, chúng ta hãy cùng xem Tôn Ngộ Không khuấy động trời đất như thế nào!

Leave A Reply

Your email address will not be published.