Xem Phim Thả Thí Thiên Hạ

Who Rules The World (2022)

Xem Phim Thả Thí Thiên Hạ – Who Rules The World (2022) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) kể về trên đỉnh Thương Mang danh hiệu “Vương sơn” cao nhất Đông Triều, theo truyền thuyết, có một vị cao nhân lưu lại một bàn cờ đang chơi dở, tại bàn cờ ấy có để lại một câu như trên. Khi đó đúng là thời các quốc gia Đông quốc tranh đấu, cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển.

Leave A Reply

Your email address will not be published.