Xem phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên

The First Immortal of the Seven Realms (2022)

Xem phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên – The First Immortal of the Seven Realms (2022) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Thất Giới Đệ Nhất Tiên: Thiếu niên Lương Tịch xem bói mưu sinh, vì một lần thiện tâm nhất thời mà cứu tiên nhân Vũ Văn Thanh Dương, được tiên nhân truyền thụ vạn năm chân lực cùng với Phiên Thiên ấn, từ đó bước lên con đường tu chân.

Leave A Reply

Your email address will not be published.