Xem phim Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn: Tu La Nhãn

The Seven Swords (2019)

Xem phim Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn: Tu La Nhãn – The Seven Swords (2019) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn: Tu La Nhãn kể vào cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh, Mắt quỷ Tu La hiện thế, để tránh cho thiên hạ rơi vào cảnh lầm than, Hối Minh đại sư của Thiên Sơn phái đệ tử của mình là Dương Vân Thông xuống núi để tìm Mắt quỷ. Dương Vân Thông và ma nữ U Minh của Thần Điều Môn đã chạm trán nhau, cuối cùng bị ám toán, đe dọa tính mạng. Dương Vân Thông gặp được Mộc Lang-một nhân sĩ trung nghĩa. Mười sáu năm sau, Tu La Vương của Thần Điều Môn tàn sát thiên hạ. Trong lúc Lưu Úc Phương của Võ trang bị sát, đã được Lăng Vị Phong giải cứu. Lưu Úc Phương nghi ngờ Lăng Vị Phong chính là thanh mai trúc mã của mình, Mộc Lang. Tu La Vương sai người đuổi giết cho bằng được, Lăng Vị Phong bị trúng kịch độc, không thể cứu được Dịch Lan Châu. Cuối cùng Lưu Úc Phương và Lăng Vị Phong nhận nhau. Lăng Vị Phong nhanh chóng đi cứu đồ đệ Dịch Lan Châu. Từ miệng của Tu La Vương, Dịch Lan Châu biết được năm xưa phụ thân Dương Vân Thông vì mình mà mất mạng, cộng với việc Lăng Vị Phong không kịp đến cứu nàng nên đã tẩu hỏa nhập ma, tóc biến bạc trắng. Vận mệnh của ba người rồi sẽ đi đâu về đâu…

Leave A Reply

Your email address will not be published.