Xem phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ (Phần 3)

Xue Ying Ling Zhu 3rd Season (2021)

Xem phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ (Phần 3) – Xue Ying Ling Zhu 3rd Season (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ (Phần 3) kể về Đông Bá Tuyết Ưng vì chúng sinh, vì thái binh một phương, tấn công Ma Thần, đánh ngũ đại tướng quân Ma tộc, xông thẳng sào huyệt Ma Thần hội, cùng các Siêu Phàm Hạ tộc chống lại song sát Ma Thần Vu Thần, chung tay bảo vệ Hạ tộc. Song Tuyết Ưng nhân lúc này lại trúng vu độc, sống không bao lâu, cuối cùng chọn lựa song túc song phi với người yêu Dư Tịnh Thu, nhàn vân dã hạc từ đây, quy ẩn giữa thiên địa ​

Leave A Reply

Your email address will not be published.