Xem phim Vạn Cổ Tiên Khung Phần 4

Eternal Sphere (Season 4)

Xem phim Vạn Cổ Tiên Khung Phần 4 – Eternal Sphere (Season 4) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Vạn Cổ Tiên Khung Phần 4 Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ! Không nguyện làm quân cờ, thì làm người đánh cờ! Cờ bại, thân tử đạo tiêu! Cờ thắng, vạn thọ vô cương! Một viên cổ điển cờ vây, mang theo Cổ Hải xuyên qua đến Thần Châu đại địa! Thiên Đạo vô cùng, nhân thọ hữu hạn, làm thiên địa quân cờ, an hưởng mấy chục năm tuổi thọ, chờ cờ chết, hóa thành một nắm đất vàng, tan thành mây khói. Hoặc nhảy ra bàn cờ, cùng thiên đánh cờ, vì chính mình thắng lấy vĩnh sinh? Ta đến rồi, ta muốn vạn thọ vô cương!

Leave A Reply

Your email address will not be published.