Xem phim Vạn Giới Thần Chủ

The Lord of the Worlds (2019)

Xem phim Vạn Giới Thần Chủ – The Lord of the Worlds (2019) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Vạn Giới Thần Chủ Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ Tuyết Ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng…

Leave A Reply

Your email address will not be published.