Xem phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

Sleeping in the Galaxy in Spring (2021)

Xem phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà – Sleeping in the Galaxy in Spring (2021) HD Vietsub – Thuyết Minh

SEVER1

SEVER2

SEVER3

Xuân Lai Chẩm Tinh Hà kể về A Phạn tinh nghịch hào sảng, trọng tình trọng nghĩa cùng huyện lệnh Đào Quân Nhiên anh tuấn văn võ song toàn và cuộc sống thường ngày vui vẻ của họ ở huyện Bích Vân – nơi được xưng là Thiên hạ bất dạ thành. Họ cùng trải qua những sóng gió nguy hiểm trong cuộc đời, cuối cùng nhận rõ được tâm nguyện của mình cùng người mình yêu vượt qua khó khăn

Leave A Reply

Your email address will not be published.